Wiadomości

22-25 sierpnia, XVI Pielgrzymka Rowerowa do Głogowca

plakat pielgrzymka rowerowa-page-001Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w XVI Pielgrzymce Rowerowej do Domu Rodzinnego Św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu.

Regulamin XVI Pielgrzymki Rowerowej do Domu Rodzinnego Św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia

02-867 Warszawa ,ul. Baletowa 104; tel. + 48 663 168 800 ; e-mail:kontakt@fundacjapromien.pl

 1. Pielgrzymka ma charakter pokutny i dziękczynny dlatego uczestnik zobowiązany jest do właściwego zachowania.. Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju używek, np. alkohol, papierosy itp.. Bardzo ważny jest sposób zachowania uczestnika, nie używanie wulgaryzmów i szanowanie drugiego człowieka jako brata i siostrę. Uczestnika powinna cechować serdeczność i uczynność. Podczas nabożeństw obowiązuje godny strój.

 2. Pielgrzym bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność i ponosi koszty za wyrządzone szkody. Osoba niepełnoletnia (do lat 18), uczestniczy w pielgrzymce razem z rodzicem (opiekunem prawnym) lub razem z osobą pełnoletnią sprawującą nad nią pieczę, upoważnioną pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, na podstawie złożonego przy zapisie upoważnienia.

 3. Pielgrzymi mają zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania pielgrzymki.

 4. Pielgrzym uczestniczy w duchowym programie pielgrzymki oraz włącza się w różne posługi i funkcje.

 5. Pielgrzym zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych, policji oraz okazuje posłuszeństwo księdzu przewodnikowi i służbom pielgrzymki.

 6. Pielgrzym powinien być zdrowy i nie mieć przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego oraz posiadać ze sobą wszystkie zażywane leki.

 7. Pielgrzym powinien posiadać: własny rower, kamizelkę odblaskową, nakrycie głowy, kubek, naczynia na posiłki, sztućce, karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot oraz strój sportowy odpowiednio dobrany do charakteru pielgrzymki, winien być przygotowany na każdą pogodową ewentualność.

 8. Mały podręczny bagaż Pielgrzym wiezie na rowerze. Większe bagaże oddaje przed wyruszeniem pielgrzymki na samochód bagażowy w punkcie zbiórki. Bagaże powinny być zabezpieczone, aby można je było w całości odebrać na końcu etapu każdego dnia. W powrotnej drodze z Głogowca pielgrzymi mają zapewniony transport roweru i przywóz autokarem do miejsca powrotu.

 9. Noclegi są organizowane w budynkach szkół lub parafiach w których poruszamy się tylko
  w wyznaczonych przestrzeniach. Zabronione są noclegi koedukacyjne, chyba że nie ma innych możliwości pomieszczenia pielgrzymów.

 10. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek dziennie oraz pieczywo i herbatę w porze śniadania i kolacji.

 11. Bez zgody organizatorów pielgrzymki nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów ani zbierać jakichkolwiek ofiar. Obrazy, flagi itd. muszą uzyskać aprobatę organizatorów pielgrzymki.

 12. Pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia – organizatorowi XVI Pielgrzymki Rowerowej do Domu Rodzinnego św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu dla potrzeb związanych z rejestracją uczestnictwa oraz informowania o kolejnych pielgrzymkach i społecznych inicjatywach organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wraz z późniejszymi zmianami)

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane rzeczy po pielgrzymce.

 2. Nie podporządkowanie się zasadom regulaminu oraz osobom prowadzącym pielgrzymkę powoduje wykluczenie z grona jej uczestników.

 3. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące pielgrzymki rozstrzyga ksiądz przewodnik pielgrzymki.

 4. Telefony informacyjne do zapisów i na trasie pielgrzymki: Jadwiga 509 159 436; Urszula 537 393 904; Bożena: 515 106 181.

Leave a Reply