Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27
Credo Domu Bożego Miłosierdzia | Fundacja Promień

Wiadomości

Credo Domu Bożego Miłosierdzia

dom milosierdziaDuchowym Gospodarzem Domu Miłosierdzia jest sam Bóg w Trójcy Jedyny Prawdziwy w myśl ewangelicznego przesłania „(…) a oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 20). To właśnie Jego obecność czuć powinni wszyscy w nim przebywający. Jest to zatem miejsce refleksji, pogłębiania wiary i poszukiwania Boga zarówno w sobie samym jak i drugim człowieku.

Filarem na którym zbudowano program działania Domu Miłosierdzia Bożego są wartości zawarte w przesłaniu „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W duchu krzewienia tych wartości, Dom Miłosierdzia działa jako:

  • miejsce wytchnienia dla pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej

  • dom rekolekcyjny i kontemplacyjny z własną dedykowaną kaplicą jako miejscem dla wszystkich poszukujących Boga, zarówno rodzin jak i osób samotnych, bez względu na wiek

  • miejsce organizacji tematycznych konferencji i spotkań utrzymanych w duchu umacniania wiary rzymskokatolickiej, wspólnej modlitwy, patriotyzmu, poznania historii i dziedzictwa narodowego

  • poradnia dla osób zmagających się z uzależnieniami i problemami w życiu rodzinnym

  • miejsce organizacji warsztatów rozwijających zdolności artystyczne i zawodowe dla poszukujących Bożej inspiracji w życiu

Duszą Domu są posługujący w nim ludzie, którzy nie znaleźli się tu „przez przypadek”. Są to osoby odpowiednio do tego przygotowane, gotowe służyć z bezinteresowną radością Bogu i bliźnim, żyjące w łasce uświęcającej i szczerze oddane krzewieniu idei Bożego Miłosierdzia.

Leave a Reply