Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27
Zespół Fundacji | Fundacja Promień

Zespół Fundacji

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, planowaniu działalności, zatwierdzaniu głównych kierunków działań, zarządzanie majątkiem oraz opracowywanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
Grażyna Czerwińska – Fundator i Prezes Zarządu – Wolontariusz
Izabella Rybczyńska – Wiceprezes Zarządu – Wolontariusz
Andrzej Pająk – Członek Zarządu – Wolontariusz

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. Do zadań Rady należy w szczególności nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności, ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu Fundacji z bieżącej działalności.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Barbara Szewczyk – Przewodnicząca Rady – Wolontariusz
Małgorzata Szymkowska – Wiceprzewodnicząca Rady – Wolontariusz
Tadeusz Zatorski – Członek Rady – Wolontariusz