Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27
Regulamin Rowerowej Pielgrzymki 22-25 sierpnia | Fundacja Promień

Wiadomości

Regulamin Rowerowej Pielgrzymki 22-25 sierpnia

Regulamin Rowerowej Pielgrzymki do domu rodzinnego Św. Faustyny w Głogowcu

Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia 

02-867 Warszawa ,ul.Baletowa 104; tel. + 48 663 168 800; e-mail: kontakt@fundacjapromien.pl

  1. Pielgrzymka ma charakter pokutny i dziękczynny dlatego uczestnik zobowiązany jest do właściwego zachowania. Zabronione jest  stosowanie wszelkiego rodzaju używek, np. alkohol, papierosy itp. Bardzo ważny jest sposób zachowania uczestnika, nie używanie wulgaryzmów i szanowanie drugiego człowieka jako brata i siostrę. Uczestnika powinna cechować serdeczność i uczynność,
  2. Uczestnicy pielgrzymki mają zapewnione grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas jej trawania,
  3. Uczestnik dostosowuje się do poleceń kierownika pielgrzymki i osób porządkowych poruszajac się w grupach 15-sto osobowych, zachowując przepisy Kodeksu Drogowego zgodnie z Art.33-38  wskazane dla pojazdów jednośladowych znajdujących się na jezdni,
  4. Uczestnik pielgrzymki powinien być zdrowy i nie mieć przeciwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego,
  5. Uczestnik powinien posiadać: własny rower, strój sportowy na rower , kamizelkę odblaskową, nakrycie głowy, kubek, naczynia na posiłki, sztuczce, karimatę, śpiwór, ewentualnie  namiot oraz leki, które przyjmuje na stałe,
  6. Uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność (dzieci za zgodą pisemną rodziców), ponosi koszty za wyrządzone szkody oraz zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o kolejnych pielgrzymkach i społecznych inicjatywach organizatora pielgrzymki. Nie podporządkowanie się zasadom regulaminu oraz osobom prowadzącym pielgrzymkę powoduje wykluczenie z grona jej uczestników.

Tel. informacyjny na trasie pielgrzymki: 515 106 181

Leave a Reply