O Fundacji

PRZESŁANIE ZAŁOŻENIA FUNDACJI

„…Cokolwiek czynisz bliźniemu – mnie czynisz” (Dz.1029).

Chrześcijańskim wyrazem Miłosierdzia jest wrażliwość na wszelki niedostatek i ofiarne współdziałanie w niesieniu nadziei tym, którym jej brak, co znajduje spełnienie w działalności charytatywnej.

Fundacja została powołana do życia z potrzeby naszych serc w styczniu 2011 roku,by rozpowszechniać świadectwo Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie w duch objawień św. Faustyny. Realizując duchowość przekazaną przez Jezusa św. Faustynie pragniemy pomagać człowiekowi  żyjącemu w dzisiejszym świecie. Dając świadectwo wiary, realizując zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa, trzy sposoby pełnienia miłosierdzia:

„…Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
– pierwszy-czyn,
– drugi-słowo,
– trzeci-modlitwa,
– w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.” (Dz.742).

„Miłość miłosierna jest pochyleniem się silniejszego nad słabszym, wielkiego nad małym, bogatego nad biednym, świętego nad grzesznym, Boga nad człowiekiem. Miłosierdzie zakłada zdolność współczucia, umiejętność wejścia do świata zagubionych, poranionych i  słabych, zejście na poziom tego, który go potrzebuje.”- pisze ks. Tomasz Jaklewicz.

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia powstała aby Miłosierdzie Boże wcielić w czyn poprzez realizację naszych celów statutowych, idąc za słowami Jana Pawła II, które wypowiedział podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w Krakowie:

„W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś – jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte – „wyobraźnia miłosierdzia”w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr” (…) Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.”
„Prawdziwego chrześcijanina  rozpoznaje się po czynach miłości i miłosierdzia”, dlatego  chcemy dostrzegać wokół nas tych, którym potrzebna jest pomocna dłoń i ją podać, aby tworzyć  bardziej ludzki świat.

  „…patrz w miłosierne serce moje i odbij litość jego we własnym sercu i czynie.” (Dz.1688).

 Grażyna Czerwińska


Bibliografia:
1. Dzienniczek – Miłosierdzie Boże w duszy mojej – Święta s. M. Faustyna Kowalska
2. Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji – Kraków – Błonie 18.08.2002 , Jana Pawła II 
3. 101 pytań o Boże Miłosierdzie, ks. mgr Piotr Szweda, ks. prof. Andrzej Witko
4. Tygodnik Katolicki, Gość Niedzielny: Czym jest miłosierdzie ? Ks. Tomasz Jaklewicz
5. Informator Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, Świnice Wareckie