Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Fundacji

Sprawozdanie finansowe Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2020. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie finansowe Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2019. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie finansowe Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2018. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie finansowe Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2017. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie finansowe Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2016. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2015. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2014. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2013. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2012. Plik w formacie PDF.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia za rok 2011. Plik w formacie PDF.