+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Wiadomości

Regulamin XVIII Pieszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik 22 czerwca – 28 czerwca 2019r.

Regulamin XVIII Pieszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik

22 czerwca – 28 czerwca 2019r.

                Organizatorem pielgrzymki jest Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia

                02-867 Warszawa ,ul. Baletowa 104;  e-mail: kontakt@fundacjapromien.pl

 

 1. Pielgrzymka ma charakter pokutny i dziękczynny dlatego uczestnik zobowiązany jest do właściwego zachowania. Zabronione jest stosowanie wszelkiego rodzaju używek, np. alkohol, papierosy itp.. Bardzo ważny jest sposób zachowania uczestnika, nie używanie wulgaryzmów i szanowanie drugiego człowieka jako brata i siostrę. Uczestnika powinna cechować serdeczność i uczynność.
 2. Pielgrzym uczestniczy w duchowym programie pielgrzymki oraz włącza się w różne posługi i funkcje
 3. Pielgrzymi mają zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania pielgrzymki
 4. Uczestnik pielgrzymki dostosowuje się do poleceń księdza przewodnika oraz osób porządkowych w czasie przebiegu całej pielgrzymki – czyli marszu, postojów, posiłków oraz noclegów.
 5. Pielgrzym zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów z Art.11 i 12 Kodeksu Drogowego wskazane dla prawostronnego ruchu kolumny pieszych znajdującej się na jezdni.
 6. Pielgrzym idzie w pielgrzymkowej grupie. Zabrania się iść poza grupą bez zgody odpowiednich służb pielgrzymki
 7. Uczestnik pielgrzymki powinien być zdrowy i nie mieć przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego.
 1. Pielgrzym posiada przy sobie lub w bagażu wszystkie zażywane przez siebie lekarstwa.
 2. Pielgrzyma obowiązuje odpowiedni do charakteru pielgrzymki strój, winien być przygotowany na każdą pogodową ewentualność oraz posiadać: kubek, naczynia na posiłki, sztuczce, karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot.
 3. Pielgrzym bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność (dzieci za zgodą pisemną rodziców), ponosi koszty za wyrządzone szkody
 4. Organizatorzy starają się zapewnić podstawowe wyżywienie rano, w obiad i wieczorem. W przypadku częstowania posiłkami na trasie pielgrzymki, goszczącym okazujemy serdeczną wdzięczność.
 5. Noclegi są organizowane w budynkach szkół lub parafii w których poruszamy się tylko w wyznaczonych przestrzeniach. Zabronione są noclegi koedukacyjne.
 6. Bez zgody organizatorów pielgrzymki nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów ani zbierać jakichkolwiek ofiar. Niesione obrazy, flagi itd. muszą uzyskać aprobatę organizatorów pielgrzymki.
 7. Pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia – organizatorowi XVII Pieszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik dla potrzeb związanych z rejestracją uczestnictwa oraz informowania o kolejnych pielgrzymkach i społecznych inicjatywach organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wraz z późniejszymi zmianami)

 1. Nie podporządkowanie się zasadom regulaminu oraz osobom prowadzącym pielgrzymkę powoduje wykluczenie z grona jej uczestników.
 2. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące pielgrzymki rozstrzyga ksiądz przewodnik pielgrzymki.
 3. Telefony informacyjne na trasie pielgrzymki: Jadwiga: 509 159 436; Bożena: 515 106 181.