Wiadomości

Samotnia Jezusa Miłosiernego w Sercu Maryi

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia od  października 2021 roku stała się właścicielem trzypokojowego mieszkania w bliskiej odległości od sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to dla nas wyzwanie, by zapełniło się ono dobrem i życiem. Rozpoczęliśmy w nim realizację projektu samotnia. Inicjatywa ta ma stać się  pomocą dla przybywających w ten rejon pielgrzymów, by jak najlepiej mogli duchowo skorzystać z łask jakie Jezus miłosierny rozdaje na tym uroczym wzgórzu Łagiewnickim.

Samotnia Jezusa Miłosiernego jest miejscem spotkania z Bożym miłosierdziem, które leczy rany złamanych serc. To przestrzeń dla uczestnika rekolekcji lub dyżurów adoracyjnych ale nade wszystko miejsce dla obecności Syna Bożego.

Często w naszym życiu jesteśmy skoncentrowani na swoich problemach, w tym i na swojej samotności, która wynika z braku osób mających te same poglądy lub zainteresowania. Samotni jesteśmy też przez bezwzględne potraktowanie ze strony bliskich lub osób, z którymi mieliśmy kontakt, oraz przez  system w jakim funkcjonujemy lub życiowy splot zdarzeń jaki nas doświadczył. Tu natomiast starajmy się odkrywać samotność Jezusa Miłosiernego. Jest ona dla Niego twórcza i bolesna, taka również może być i dla nas.

Jezus był sam, aby modlić się z Bogiem Ojcem. Tu na wzgórzu Łagiewnickim również możemy doświadczyć spotkania z Ojcem Niebieskim. W starej kaplicy u góry nad sklepieniem jest napis „Odwieczną miłością umiłowałem Ciebie”.  Są to słowa Stworzyciela do każdego z nas. Ta krakowska wyżyna, z której są dalekie widoki na Bielany Krakowskie ma też możliwość dalekiego wejrzenia w świat nadprzyrodzony. Bóg Ojciec, jak Maryję pragnie Ciebie tu poślubić i sobie przeznaczyć.

Jezus Miłosierny był sam, aby przemyśleć i przygotować się do następnego dnia, w którym spotykał się z ludźmi. Powoływał ich, uzdrawiał, nauczał – pełnił dzieła, jakie nakreślił przed Nim Bóg Ojciec. My też w chwili przeznaczenia czasu dla Boga możemy być przygotowani na przyszłe zdarzenia, które nas nie zaskoczą i nie pozbawią łaski.

Jezus był też sam z powodu odrzucenia ze strony osób, które nie uwierzyły w Niego Jako Boga i potraktowały go w sposób obojętny lub arogancki.

Warto w tym miejscu rozważyć samotność Jezusa Miłosiernego, który cierpi dziś z powodu nieprzyjmowania łask, jakie dla ludzi przygotował. Tymi darami są: nowe życie, zjednoczenie z Bogiem, uwolnienie z lęku, usprawiedliwienie, doświadczenie przebaczenia, miłość, sens życia, mocy Bożej, szczęście…

Chrystus skarżył się św. Faustynie w słowach „Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem, dla nich mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielka jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce Moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski” Dz 367.

Z tych słów Zbawiciela niech zrodzi się w nas pragnienie, aby znaleźć czas dla Jezusa. Przyjść do Niego i pocieszyć Jego zbolałe Serce. Uczynimy to, jeśli uszanujemy łaski jakie dla nas przygotował i z wdzięczności je przyjmiemy. W sanktuarium Bożego miłosierdzia możemy przyjąć cały ocean łask dla siebie, naszych rodzin, kościoła i Ojczyzny – Polski.

Niech w tym miejscu twoja samotność spotka się z samotnością Jezusa i niech opromieni Ciebie Jego obecność. Jesteś w tej samotni również po to, aby odkryć, że twoja dusza jest mieszkaniem Boga. Przez wiarę nigdy nie jesteś sam, lecz z tym, kto Ciebie kocha i wzywa byś Go adorował w swoim wnętrzu.

1.      Celem pobytów organizowanych w samotni Jezusa Miłosiernego, działających jako integralna część Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia, jest:

1.1.     Organizacja apostolstwa modlitwy, są to  dyżury adoracyjne Najświętszego Sakramentu w Łagiewnikach. Podczas ich trwania będą realizować program modlitewny, czuwań przebłagalnych za Polskę  głównie pod nazwą Szturm do nieba w intencji Polski. Mogą być też realizowane inne formy adoracji Najświętszego Sakramentu (nieustający Różaniec, Reduty Chrystusa Króla Polski, Korona Maryi, Berło Matki Bożej).

1.2.     Stworzenie możliwości   odbycia indywidualnych rekolekcji.

1.3.     Pomocy: duchowej, moralnej, materialnej, prawnej, zdrowotnej, psychicznej, minimalnego fizycznego odpoczynku dla osób będących w kryzysach, głównie kapłanom Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ale także innym osobom konsekrowanym, czy świeckim, które pragną skorzystać z możliwości duchowego pobytu na Wzgórzach Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach.

1.4.     Szerzenie orędzia Bożego Miłosierdzia.

1.5.     Gościna indywidualnych pielgrzymów, którzy przeszli Szlak Bożego Miłosierdzia z Jasnej Góry do Łagiewnik. Osoba kapłana i osoby świeckiej pragnąca skorzystać z pomocy samotni Jezusa Miłosiernego powinna  być z polecenia grup modlitewnych i fundacji  Promień Bożego Miłosierdzia,  oraz przez inne wiarygodne osoby.   Ostatecznie rozeznaje i akceptuje to opiekun duchowy (kapłan), który jest przyporządkowany do tego dzieła lub osoba przez niego wyznaczona. Uczestnik samotni Jezusa Miłosiernego powinien być wpisany na listę ustalonego harmonogramu.

2.     Celem pobytu w samotni Jezusa Miłosiernego jest przede wszystkim doświadczenie i spotkanie osobiste Bożego Miłosierdzia. Osoba podejmująca program indywidualnych rekolekcji lub przeznaczająca czas na służbę modlitwy za Ojczyznę Polskę powinna być nastawiona na rozwój świętości,  co powinno prowadzić  do pogłębionej modlitwy i życia sakramentalnego w czasie powrotu do swojej codzienności. Celem jest podjęcie wysiłku dla osobistego nawrócenia co łączy się z wyrzeczeniem grzechu i szatana, wyznaniem wiary w prawdziwego Boga  oraz konkretnymi postanowieniami, jakie wcielamy w życie.

 

3.      Samotnia Jezusa Miłosiernego

  • Posiada wewnętrzną małą kaplice. Są w niej dwa pokoje. W jednym z nich może być osoba, która opiekuje się tym miejscem i pomaga osobom korzystającym z pobytu.
  • Mogą w niej posługiwać wskazani przez opiekuna duchowego  kapłani Kościoła Rzymsko-Katolickiego, osoby konsekrowane oraz osoby świeckie – woluntariusze z Fundacji Promień Miłosierdzia, z Fundacji Róże Maryi, ze Wspólnoty Modlitewnej Matki Bożej z Guadelupe, a także inne osoby zaproszone do duchowej i sumiennej współpracy.
  • Mieszkanie to jest swego rodzaju azylem miejscem bezpiecznym, w którym dana osoba może poświęcić swój czas dla Boga i swój rozwój wewnętrzny.

4.     Samotnia Jezusa Miłosiernego znajduje się na Wzgórzach Łagiewnickich w Krakowie. Następne lokalizacje mogą być organizowane również na terenie całej Polski, w bliskich odległościach do miejsc sakralnych tak, by osoby potrzebujące pomocy mogły lokalnie uczestniczyć we Mszy św, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz  z Sakramentu Spowiedzi św..