Wiadomości

Życzenia Świąteczne 2019

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego (…)
a Jego panowaniu nie będzie końca.”

Ew. wg Św
Łukasza 1, 30-33

 

Drodzy Pielgrzymi!

  Ślę Wam pozdrowienia. Słowa z Ewangelii św. Łukasza są proroctwem dotyczącym Jezusa Chrystusa. W czasie Świąt Bożego Narodzenia mają szczególne znaczenie. Narodzenie Dzieciątka Jezus to narodziny Jedynego prawdziwego Króla. Również Króla Polski. Jakże potrzebujemy Jego panowania w naszych duszach i jeszcze bardziej w naszych rodzinach i domach. Św. Maksym pisał, że jeśli On nie króluje w nas to gonimy za złem. Wyobraźmy sobie dom bez gospodarza staje się on nie zamieszkały,  zimny, pokryty kurzem i wypełniony bałaganem. Jak bardzo potrzebujemy naszego władcy, aby przywrócił utracony porządek w naszych duszach i domach. Jezu maleńki, Jezu wielki wołamy przyjdź, przez swoje miłosierdzie, przyjdź w tajemnicy wcielenia i odkupienia na krzyżu, przyjdź przez wspólną modlitwę w naszych rodzinach. Chcemy jak dzielny Jozue deklarować się w słowach „Ja i mój dom chcemy służyć Panu”.  Dzięki temu ocalimy siebie i zachowamy wierność względem Bożych przykazań, dzięki naszej służbie Bogu i Ojczyźnie zachowamy Bożą miłość.

Obecnie jestem na pustelni Boga Ojca Miłosierdzia w Nowej Osuchowej kod 07-308, Cicha 7. Mam roczny urlop zdrowotny i czas na modlitwę i rozeznanie dalszej drogi życia. Jest to bardzo twórczy okres. Wiele wspaniałych natchnień, dużo modlitwy oraz pracy. Wykonuje rzeźby sakralne. To wszystko wypełnia ten czas, który szybko mija. W przyszłości będę chciał dalej trwać na modlitwie służąc w ten sposób Kościołowi i Ojczyźnie. Nie za dużo ale czasami mogę głosić rekolekcje i katechezy. Istnieje możliwość przyjazdu do Waszych parafii. Kontakt ze mną: tel. 504 785 942/ e-mail. 1974md@op.pl. W nadchodzącym roku mogę kontynuować niektóre wspaniałe pielgrzymki, ale nie we wszystkich będę mógł uczestniczyć.

 

Zachęcam aby z uwagą zapoznać się z kalendarium wydarzeń w 2020 roku i do zaglądania na stronę www.swfaustyna.eu:

  • 26 – 27 styczeń godz. 21.00 – 1.00 – Czuwanie nocne na Jasnej Górze
  • 22 lutego – Pielgrzymka do Płocka
  • 14 marca godz. 9-12 – Dzień Skupienia w Niepokalanowie
  • 26 – 27 kwietnia godz. 21.00 – 1.00 – Czuwanie nocne na Jasnej Górze
  • 3 maja – Pielgrzymka Rowerowa z Radzymina do Nowej Osuchowej
  • 30 maja godz. 9-12.00 – Dzień skupienia w Nowej Osuchowej