+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Wiadomości

Zaproszenie na pielgrzymkę rowerową 22-25 sierpnia 2023

 

„My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
aby ten, kto miłuje Boga,
miłował też i brata swego. ”
(1 J 4 , 19-21)

 

Drodzy Pielgrzymi,

Tegoroczna XXI Rowerowa Pielgrzymka z Warszawy do Głogowca w dniach 22-25 sierpnia 2023 odbędzie się pod hasłem „Miłosierdzie Boże ratunkiem Rodzin”.

Odczytując przesłanie zacytowanego powyżej fragmentu z listu Św. Jana Apostoła rozumiemy, że miłość wobec braci jest sprawdzianem naszej wiary w Boga i miłości do Niego. W życiu każdego człowieka pierwszym obszarem, na którym uczymy się relacji do ludzi jest Rodzina. W niej przez miłość, szczodrość i szacunek okazywane nam przez rodziców rozpoznajemy miłość naszego Ojca niebieskiego i uczymy się go naśladować, odwzajemniając naszym rodzicom wszelkie dobro, jakim zostaliśmy obdarowani. W rodzinie doświadczamy także tego, że nie umiemy kochać. Doświadczamy naszej słabości i grzeszności i uczymy się, że jedynie Boże miłosierdzie, jest niezawodną pomocą, aby te ograniczenia przezwyciężyć. Uczymy się także  okazywania sobie nawzajem miłosierdzia.

Bracia,

Pielgrzymka, na którą Was serdecznie zapraszamy, jest okazją do rozpoznania tej rzeczywistości człowieka, którego naturalnym, pierwotnym i niezbędnym do rozwoju środowiskiem jest Rodzina. Przez budowanie tej świadomości chcemy dopomóc nam wszystkim, aby te podstawowe warunki do wzrostu fizycznego i duchowego człowieka, zostały zachowane i umocnione w naszej Ojczyźnie i w świecie. Nie będzie to możliwe bez naszego świadectwa, a świadectwo to może być jedynie wynikiem działania Bożej łaski, o którą będziemy także prosić w czasie tej pielgrzymki. Polecamy Panu Bogu to wielkie dzieło.

Jezu, ufamy Tobie!